Legislație incidentă

Legea Dialogului social

Codul Muncii

Codul Administrativ

Legea salarizării unitare

Regulamentul de sporuri

Legea Asistenței sociale

Standardele minime de calitate pentru Serviciile sociale