Procese în justiție demarate

Acțiune împotriva Direcției de Asistență Socială Sibiu pentru calculul și plata în favoarea membrilor de sindicat a despăgubirilor bănești echivalente neacordării sporului de 15% pentru condiții deosebite (stres sau risc) aplicat la salariul de bază

Acțiune împotriva Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 pentru calculul și plata în favoarea membrilor de sindicat a despăgubirilor bănești reprezentând diferența dintre cuantumul sporului de 50% pentru condiții deosebit de periculoase

Acțiune împotriva Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 pentru obținerea voucherelor de vacanță neacordate pentru anii 2022 și 2023

Acțiune împotriva Direcției Generale de Evidență a Persoanelor pentru acordarea sporului de 15% din salariul de bază pentru desfășurarea activității sub influența a 4 factori de risc, în conformitate cu dispozițiile literei a) din Anexa la Regulament, Anexă la Hotărârea nr. 569/2017

Acțiune împotriva Primăriei Panciu pentru corelarea salariilor cu salariul minim pe economie garantat în plată

Drepturi salariale: Primăria Sector 6 – acordare diferențe salariale conform Legii nr. 71/2015 (32513/3/2018)

Drepturi salariale: D.G.A.S.P.C. Sector 6 – acordare spor 100% pentru sâmbete, duminici, sărbători legale (15272/3/2018)

Drepturi salariale: D.G.A.S.P.C. Sector 6 – acordare spor 15% pentru condiții deosebite – stres sau risc (34438/3/2018)

Drepturi salariale: D.G.A.S.P.C. Sector 6 – acordare spor 50% pentru condiții deosebit de periculoase (13391/3/2019)

Drepturi salariale: D.G.A.S.P.C. Sector 6 – acordare spor 50% pentru condiții deosebit de periculoase (23439/3/2019)