Sindicatul Național COLUMNA a negociat cuantumul sporurilor în conformitate cu dispozițiile lit. a) din Anexa la Regulament, Anexă la H.G. nr. 569/2017 pentru Direcția Locală de Evidenta a Persoanelor Sector 6.