OBIECTIVE

Sindicatul Național Columna este o organizație liberă, independentă care reunește în baza liberului consimțământ și fără nicio îngrădire salariați (funcționari publici și personal contractual) din cadrul instituțiilor publice centrale și locale, unităților de asistență socială, sau a entităților juridice înființate în subordinea / structura instituțiilor publice, indiferent de profesie și fără deosebire de naționalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase.

Sindicatul Național COLUMNA garantează și apără drepturile sindicale, libertatea de opinie a tuturor membrilor de sindicat, prevăzute de legislația națională și/sau europeană și convențiile internaționale la care România este parte, precum și în Acordurile de muncă și Contractele colective de muncă având drept scop:

  • Promovarea și apărarea demnității, a drepturilor și intereselor profesionale, economice, sociale, culturale și sportive ale membrilor săi;

  • Negocierea și încheierea contractelor colective de muncă, cât și a acordurilor de muncă la nivel de unitate;
  • Participarea la elaborarea și avizarea Regulamentelor de Ordine Interioară;

  • Promovarea drepturilor salariaților referitoare la salariu, condiții de muncă, timp de muncă și odihnă, stabilitate în muncă;

  • Participarea la elaborarea planurilor anuale de formare profesională;

  • Participarea la îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale membrilor săi;
  • Apărarea în fața conducerii instituției, a altor autorități publice, a instanțelor judecătorești, a organelor de jurisdicție, a drepturilor membrilor săi ce decurg din: legislația muncii, contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă, prin apărători proprii sau aleși;
  • Întreprinderea oricărei acțiuni prevăzute de lege, formularea de acțiuni în justiție în numele membrilor săi.