Guvernul a aprobat, astăzi, un proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, un demers necesar la mai bine de trei ani de implementare efectivă a legii. Ministerul Muncii și Justiției Sociale, inițiator al proiectului de lege, clarificăastfel atribuțiile instituțiilor și cele ale personalului implicat atât în procesul de asigurare a calității serviciilor sociale, cât și în situațiile de nerespectare a legii, situații care puteau duce fie la retragerea acreditării/licențierii, fie la interzicerea funcționării serviciului social, ori la aplicarea unor sancțiuni contravenționale. Concret, documentul prevede înlocuirea noțiunii de acreditare a serviciilor sociale cu cea de licențiere a acestora și stabilește ca raportul de monitorizare în baza căruia se obține o nouă licență de funcționare să se întocmească cu trei luni înaintea expirării celei vechi.