Federația Salariaților din Administrația Publică Centrală și Locală din România – ”COLUMNA” a solicitat Ministerului Muncii organizarea unei dezbateri publice asupra proiectului de Hotărâre de Guvern privind aprobarea noilor standarde minime de cost pentru serviciile sociale, solicitare care s-a fundamentat pe următoarele considerente:

1. este de notoritetate faptul că actuala prevedere în materie – HGR 978/2015 – nu a mai ținut pasul cu majorările salariale din asistența socială din perioada ianuarie 2016 – martie 2018, fapt care a condus la o subfinanțare cronică a asistenței sociale;

2. marea majoritate a bugetelor aprobate pentru instituțiile publice de asistență socială în baza HGR 978/2015 se epuizează începând cu luna iulie 2018, intrând în imposibilitatea de a plăti salarii și celelalte cheltuieli de funcționare;

3. Conform corespondenței purtată anterior cu reprezentanții Ministerului Muncii și Justiției Sociale, proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea și completarea HGR 978/2015 este aproape finalizat, drept pentru care am apreciat că proiectul de act normativ trebuie deja să intre în linie dreptă – elaborare/dezbatere și transmitere către Ministerul Finațelor publice în vederea cuprinderea în rectificarea bugetară următoare.

Am solicitat ca la această dezbatere să fie invitați și reprezentanți ai structurilor asociative – UNCJR, AMR, AOR, în calitate de ordonatori principali de credite, respectiv reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice.