Federația COLUMNA, reprezentativă pe sectorul de activitate ASISTENȚĂ SOCIALĂ a fost prezentă astăzi, începând cu ora 10.00, la sediul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, la o întâlnire de lucru în care s-au discutat problemele cu care se confruntă salariații din asistență socială.

Ședința a fost prezidată de doamna secretar de stat Daniela Barbu.

Federația COLUMNA a ridicat 3 aspecte esențiale pentru întreg sistemul public de asistență socială:

1. Reactualizarea standardelor minime de cost pentru furnizarea serviciilor sociale, proces necesar în vederea asigurării unei finanțări corecte a instituțiilor publice din asistența socială.

Din nou, reprezentanții Ministerului Muncii nu au avansat un termen până la care proiectul de Hotărâre de Guvern privind reactualizarea standardelor minime de cost va fi gata, însă au oferit asigurări că viitoarea rectificare bugetară va acoperi sumele necesare funcționării DGASPC-urilor până la sfârșitului anului (salarii + cheltuieli cu bunuri și servicii).

2. A fost prezentată adresa Ministerului Muncii și Justiției Sociale prin care a fost comunicat Ministerului Sănătății textul final al Anexei nr. 9 din regulamentul de sporuri aferent Asistenței Sociale, principalele modificări referindu-se la:

A. includerea tuturor categoriilor de personal din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale, cu sau fără cazare, în regulamentul de sporuri, deoarece art. 14 din Capitolul II , Anexa II din Legea nr. 153/2017 face referire la tot personalul, nu doar la personalul de specialitate;

B. includerea la pct.I lit. A, criteriile 1,2 și 3 a unităţilor de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale, fără cazare (centrele de zi) și eliminarea acestora de la pct.I lit.C.;

C. pentru fiecare copil dat în plasament începând cu al doilea, asistenții maternali profesioniști vor beneficia de un spor de 15% din salariului de bază;

D. includerea întregului personal din creșe în regulament, acesta urmând să beneficieze de un spor între 12-15%, conform Anexei nr. 8 din HGR 153/2018.

3. Necesitatea modificării Legii asistenției sociale nr. 292/2011 în sensul:

– clarificării și limpezirii, chiar prin lege, a sistemului de finanțare a serviciilor sociale (cu stabilirea clară a cotelor care vor fi asigurate/suportate din bugetul de stat, respectiv județean sau local), inclusiv precizarea că standardele minime de cost pentru furnizarea serviciilor sociale să se modifice ori de câte ori intervin majorări de salarii în asistență socială:

– clarificarea statutului unor funcții din cadrul aparatelor proprii ale serviciilor de asistență socială, clarificare care să fie în concordanță cu prevederile Legii nr. 188/1999, act normativ în care se prevede expres că funcțiile care presupun exercitarea de prerogative de putere publică sunt obligatoriu funcții publice.

Conchidem prin a preciza că vom continua demersurile privind reactualizarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și vom urmări îndeaproape proiectele de acte normative care au ca scop rectificarea bugetelor instituțiilor de asistență socială.