Federația Salariaților din Administrația Publică Centrală și Locală din România – ”COLUMNA”, cea mai mare federație sindicală din Asistența Socială din România, cu peste 12.000 de membrii, a solicitat Ministerului Muncii prin adresa cu nr. 155/27.04.2018 reanalizarea Anexei nr. 9 din Regulamentul de sporuri pentru Familia Ocupațională Sănătate și Asistență Socială prevăzut de HGR 153/2018.

Urmare a acestui demers și având în vedere faptul că Ministerul Sănătății este autoritatea publică inițiatoare a oricărui proiect de modificare a regulamentului de sporuri pe Asistență Socială, Federația Columna a fost invitată la Ministerul Sănătății în ziua de 10 mai 2018 , începând cu orele 11.00 , pentru a discuta modificările care urmează a fi aduse regulamentului.

În acest context, vă facem cunoscut că Federația Columna va susține următoarele modificări asupra formei actuale a regulamentului de sporuri:

1. includerea tuturor categoriilor de personal din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale, cu sau fără cazare, în regulmentul de sporuri, deoarece art. 14 din Capitolul II , Anexa II din Legea nr. 153/2017 face referire la tot personalul, nu doar la personalul de specialitate;

2. includerea la pct.I lit. A, criteriile 1,2 și 3 a unităţilor de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale, fără cazare (centrele de zi) și eliminarea acestora de la pct.I lit.C.;

3. includerea în regulament a serviciilor de evaluare complexă (adulți și copii);

4.acordarea unui spor de 15% pentru întreg personalul din creșe;

De asemenea, Federația Columna va susține eliminarea din plafonul de sporuri de 30% pe ordonatorul principal de credite a sporului pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal/sărbători legale pentru personalul din asistență socială.

Vă vom informa ulterior cu privire la rezultatele discuțiilor.