Distribuie
Descarca PDF

Federația COLUMNA a fost prezenta astazi, începând cu orele 11.00, la sediul Ministerului Sănătății, pentru a discuta modificările care urmează a fi aduse regulamentului de sporuri în Asistență Socială.

În acest fel, Federația Columna a obținut în baza propunerilor și argumentelor prezentate, următoarele modificări la regulament:

1. Înlocuirea sintagmei ”personal de specialitate” din cuprinsul regulamentului și introducerea termenului de ”personal” din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale, cu sau fără cazare,
În forma sa inițială, regulamentul de sporuri se referea doar la personalul de specialitate, aspect care contravine art. 14 din Capitolul II , Anexa II din Legea nr. 153/2017, articol care face referire la tot personalul din unitățile/centrele/serviciile sociale.

2. Includerea la pct.I lit. A, criteriile 1,2 și 3 a unităţilor de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale, fără cazare (centrele de zi) și eliminarea acestora de la pct.I lit.C.;

3. Acordarea unui spor de 15% pentru întreg personalul din creșe;

În același timp, Ministerul Muncii va analiza si solicitarea referitoare la serviciile de evaluare complexă.

În urma celor discutate astăzi, Ministerul Sănătății va publica pe pagina de internet a instituției forma modificată a regulamentului de sporuri.
Referitor la scoaterea din plafonul de sporuri de 30% pe ordonatorul principal de credite a sporului pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal/sărbători legale pentru personalul din asistență socială, această solicitare vizează modificarea legii salarizării, urmând a fi tratată cu Ministerul Muncii , în mod separat, în cadrul discuțiilor viitoare.
Precizăm că vom pune la dispoziția angajatorilor forma actualizată a Anexei nr. 9 imediat ce Ministerul Sănătății o va publica pe site, pentru a avea certitudinea veridicității informațiilor.