• Fiind înscris într-un sindicat puternic și reprezentativ la nivel de unitate, beneficiez de asistență juridică de specialitate în orice problemă legată de sfera relațiilor de muncă;
  • Am o susținere reală din partea reprezentanților sindicatului la locul de muncă;
  • Sunt reprezentat și susținut în fața angajatorului în problemele de serviciu de la locul de muncă;
  • Sindicatul negociază pentru membri condiții mai bune de muncă;
  • Pot participa la cursuri de formare sindicală și profesională organizate de sindicat;
  • Obțin diverse beneficii prin folosirea cardului de membru Columna.