Sumele de bani obținute în instanță, în urma sentințelor judecătorești definitive, se achită conform art. 39 din O.U.G. nr. 114/2018, respectiv:

  1. În primul an se plătește 5% din valoarea sumei rezultate;
  2. În al doilea an se plătește 10% din valoarea sumei rezultate;
  3. În al treilea an se plătește 25% din valoarea sumei rezultate;
  4. În al patrulea an se plătește 25% din valoarea sumei rezultate;
  5. În al cincilea an se plătește 35% din valoarea sumei rezultate.