20 04, 2022

Sindicatul Național Columna a cerut un punct de vedere Ministerului Finanțelor și Curții de Conturi în ceea ce privește plata sumelor din hotărârile judecătorești către persoanele ce au ieșit la pensie sau și-a încetat raportul de serviciu cu angajatorul din diverse motive. Mai jos aveți atașat cele două răspunsuri.

2022-04-20T06:47:05+00:00

Sindicatul Național Columna a cerut un punct de vedere Ministerului Finanțelor și Curții de Conturi în ceea ce privește plata sumelor din hotărârile judecătorești către persoanele ce au ieșit la pensie sau și-a încetat raportul de serviciu cu angajatorul din diverse motive. Mai jos aveți atașat cele două răspunsuri.2022-04-20T06:47:05+00:00
17 03, 2022

Federația Columna a solicitat Ministerul Muncii și Protecției Sociale – Direcția Servicii sociale o întrevedere, de urgență, legată de organigrama aprobată pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu. Conform notei de fundamentare pe care se sprijină hotărârea Consiliului Județean Giurgiu, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a emis Avizul cu nr. 5/16.02.2022 prin care a avizat favorabil structura organizatorică și numărul de personal aferente DGASPC Giurgiu. Urgența întrevederii a fost motivată de impactul social ridicat al măsurilor generate de aplicarea măsurilor de reorganizare, respectiv de riscul imposibilității asigurării calității și mai ales continuității serviciilor sociale de tip rezidențial. După această întâlnire, vom reveni cu o nou informare. Departamentul de comunicare al Federației Columna

2022-03-17T08:27:05+00:00

Federația Columna a solicitat Ministerul Muncii și Protecției Sociale – Direcția Servicii sociale o întrevedere, de urgență, legată de organigrama aprobată pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu. Conform notei de fundamentare pe care se sprijină hotărârea Consiliului Județean Giurgiu, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a emis Avizul cu nr. 5/16.02.2022 prin care a avizat favorabil structura organizatorică și numărul de personal aferente DGASPC Giurgiu. Urgența întrevederii a fost motivată de impactul social ridicat al măsurilor generate de aplicarea măsurilor de reorganizare, respectiv de riscul imposibilității asigurării calității și mai ales continuității serviciilor sociale de tip rezidențial. După această întâlnire, vom reveni cu o nou informare. Departamentul de comunicare al Federației Columna2022-03-17T08:27:05+00:00
15 03, 2022

În atenția salariaților din administrația publică locală

2022-03-15T11:17:04+00:00

Pentru personalul din administrația publică locală urmează a fi introdusă O GRILĂ UNICĂ LA NIVEL NAȚIONAL iar prin această reformă Primăriile și Consiliile locale nu vor mai avea posibilitatea de a stabili salariile pentru personalul din subordine.

În atenția salariaților din administrația publică locală2022-03-15T11:17:04+00:00
Go to Top